O AMBULANTI


O AMBULANTI

Ambulanta je bila ustanovljena leta 1999 in dela na področju splošne družinske medicine na naslovu Breg 6a, Majšperk. Ambulanta ima koncesijsko pogodbo dodeljeno s strani občine Majšperk in  pogodbo o poslovnem sodelovanju z ZZZS. Imamo okrog 1679 opredeljenih pacientov.

Delo v ambulanti  poteka po sodobnih načelih družinske medicine. Izvajamo celostno obravnavo zdravstvenih težav telesnega, duševnega in socialnega vidika. Vsakodnevno delo predstavljajo diagnostika in zdravljenje akutnih oz. kroničnih obolenj ter ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo oz. sprožitev postopka za invalidsko oceno.

V sklopu družinske medicine opravljamo preiskave EKG, spirometrijo in meritev gleženjskega indeksa. Izvajamo preventivne preglede za zgodnje odkrivanje kroničnih nenalezljivih bolezni.

Opravljamo različna cepljenja, od katerih so nekatera samoplačniška (cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu ali cepljenje proti gripi).

Del ambulante družinske medicine (referenčna ambulanta) je tudi obravnava pri diplomirani medicinski sestri, ki izvaja širšo preventivno dejavnost, spremlja bolnike s kroničnimi obolenji, vodi registre kroničnih bolnikov, izvaja zdravstveno vzgojo in opravlja možne posege na primarni ravni.

Dobro sodelujemo s sosednjo ambulanto SIRAMED, ki nas nadomešča v času dopustov.

Naš kolektiv:

Liljana Jovanović dr. med. spec. druž. med

Stanka Zupanc zdr. tehnik

Janja Kamenšek mag. zdr. soc. nege – referenčna sestra

Tamara Mikov zdr. administrator